อบรมรถยก อบรมโฟล์คลิฟท์ การขับขี่อย่างปลอดภัย Fork lift

อบรมโฟล์คลิฟท์ คืออะไร

ล่าสุดกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานกับเครื่องจักรได้ออกประกาศมาเรียบร้อยซึ่งรถยกถือเข้าข่ายตามกฎหมายดังกล่าวโดยรถยกหรือเครื่องจักรลักษณะใกล้เคียงจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกร รวมไปถึงการทำงานกับเครื่องจักรผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การฝึกอบรมรถยกในแต่ละประเภทนั้นไม่เหมือนกันเช่น รถยก รถบูมลิฟท์ รถกระเช้า แฮนลิฟท์ เอ็กลิฟท์ เป็นต้น พนักงานจะต้องมีความรู้ในการทำงานกับรถยกที่ตัวเองใช้งานอยู่รวมไปถึงมีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาให้รถยกแต่ละประเภทสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

" กฎหมายการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ 2564 "

กฎกระทรวงฉบับนี้จะครอบคลุมเครื่องจักร 6 ประเภท ได้แก่ เครื่องปั๊มโลหะ, เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ, รถยก, ลิฟต์, เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง

ข้อ 40 นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก

จัดโปรโมชั่นลด 40%

ตามกฎหมายการทำงานกับเครื่องจักรที่ใช้ยกคนทำงานบนที่สูง

Fork lift

รถยก หรือรถโฟล์คลิฟท์

Articulating Boom Lift

รถกระเช้าบูมลิฟท์หักศอก (Articulating Boom Lifts) ลักษณะการขยายขึ้น-ลง และการขยายแนวราบของข้อพับบูมลิฟท์

Scissor Lift

รถขากรรไกร หรือ รถเอ็กซ์ลิฟท์ (Scissor Lift) ความสูงตั้งแต่ 4 เมตร ถึง 18 เมตร พื้นที่การทำงานบนกระเช้าที่คล่องตัว

อบรมรถยก

ลงทะเบียนอบรมโฟล์คลิฟท์สำหรับบุคคลทั่วไป

วันที่
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
15 ธันวา..
สระบุรี
2,500

เรียนการขับรถยกแต่ละชนิดอย่างมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน