รถโฟล์คลิฟท์ชนิดแอลพีจี (LPG) ข้อควรคำนึงก่อนซื้อใช้งาน

รถโฟล์คลิฟท์ชนิดแอลพีจี (LPG) ข้อควรคำนึงก่อนซื้อใช้งาน

รถโฟล์คลิฟท์ชนิดแอลพีจีในการขับเคลื่อน รถโฟล์คลิฟท์ นั้น มีด้วยกันหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินหรือแก๊สโซลีน และการขับเคลื่อนด้วเครื่องยนต์แก๊ส L.P.G.

สำหรับการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แก๊ส L.P.G. นั้น ปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะต้นทุนเชื้อเพลิงมีราคาถูก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้พอสมควร

การทำงานของเครื่องยนต์แก๊ส L.P.G. ที่น่าสนใจ

  • มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ทั้งภายใต้อากาศที่ร้อนและเย็น กล่าวได้ว่า มีการเผาไหม้ที่มีคุณภาพโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
  • มีการซ่อม และบำรุงรักษาได้ง่าย
  • มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์น้อยกว่าการใช้เครื่องยนต์เบนซินถึงครึ่งหนึ่ง จึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า
  • เป็นการรักษาเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้อย่างทนทาน เพราะเหลือน้ำมันตกค้างน้อย เนื่องจากน้ำมันจะระเหยไปจนเกือบหมด
  • หัวเทียนมีอายุการใช้งานนานกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
  • ต้นทุนเชื้อเพลิงมีราคาถูก

การใช้งานรถยก LPG

ข้อควรคำนึงถึงในการใช้เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G.การใช้เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G. มีข้อควรคำนึงถึงดังนี้

  • ต้องมีความรู้ในการบำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิงที่เหมาะสม
  • ต้องมีสถานที่เก็บรักษาเชื้อเพลิงและระบบป้องกันที่เหมาะสม เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
  • ต้องใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • วาล์วของเครื่องยนต์จะสึกหรอเร็วกว่าการใช้เครื่องยนต์เบนซิน

การขับเคลื่อน Forklift ด้วยเครื่องยนต์แก๊ส L.P.G. แม้จะมีข้อควรระวัง หรือคำนึงถึงอยู่บ้าง แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากช่วยประหยัดค่าต้นทุนเชื้อเพลิงไปได้มาก และเป็นการถนอมเครื่องยนต์มากกว่าการใช้เครื่องยนต์เบนซินอีกด้วย

แก๊สปิโตรเลียมเหลว LPG รถโฟล์คลิฟท์แบบใช้แก๊ส LPG จะมีเขม่าควันที่สะอาดกว่าการสันดาปจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน สามารถใช้ในงานหนัก ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ดี ใช้ได้ทั้งงานกลางแจ้งและในที่ร่ม แต่ไม่นิยมใช้กับสินค้าบริโภคเพราะแก๊สรั่วซึมง่าย อาจจะปนเปื้อนกับสินค้าบริโภคได้ อีกข้อเสียหนึ่งคือ เชื้อเพลิง LPG หายากและราคาสูงขึ้นทุกปี อาจจะเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการ

ข้อควรคำนึงถึงในการใช้เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G.

สรุป

สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ประเภทใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการเลือกใช้ประเภทโฟล์คลิฟท์ในอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยประหยัดน้ำมันไปได้มหาศาลในแต่ละปี แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่เช่นเดียวกัน เนื่องจากแก๊สเป็นวัตถุไวไฟที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการดูเป็นพิเศษ

รถโฟล์คลิฟท์ประเภทแก๊สเหมาะกับการทำงานกลางแจ้งและในที่ที่มีอากาศถ่ายเท อาจทำงานในร่มได้ในบางกรณี แต่ก็ไม่ควรใช้กับสินค้าประเภทบริโภค อีกทั้งต้องมีมาตรการในการดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

การศึกษาข้อดีและข้อเสียของรถโฟล์คลิฟท์ประเภทใช้น้ำมันและแก๊สเป็นเชื้อเพลิงก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้งาน จะช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างถูกประเภทและเหมาะสมมากที่สุด