ประเภทรถโฟล์คลิฟท์ ที่นิยมนำมาใช้งานในอุตสหกรรมประเทศไทย

ประเภทรถโฟล์คลิฟท์ ที่นิยมนำมาใช้งานในอุตสหกรรมประเทศไทย

ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมในประเทศไทย รถยกเป็นเครื่องมือที่สำคัญและไม่ที่สำคัญในการดำเนินงานของหลายธุรกิจ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและการค้าส่ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการย้ายสินค้า วัตถุดิบ หรือสินค้าสำเร็จรูป และการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ดังนั้น การเลือกใช้รถยกที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหนื่อยล้าของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีผลต่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและรวดเร็วในการดำเนินงานระบบโลจิสติกส์ของบริษัท

รถยกที่นิยมนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

1. Forklift ประเภท Warehouse Forklift

รถยกที่ใช้ในคลังสินค้าเป็นที่ทราบดีว่าในคลังสินค้าส่วนใหญ่จะใช้รถยกเพื่อย้ายสินค้าต่างๆซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายและรวดเร็วสะดวกForklift นี้ในสถานที่ที่มีสินค้าจำนวนมากในสินค้าคงคลัง รถเหล่านี้เหมาะสำหรับการขนถ่ายพาเลทและสินค้าต่างๆ รวมถึงการขนย้ายสิ่งของลงจากรถขนส่งWarehouse Forklift มีประเภทย่อยอยู่สองสามประเภท รวมถึง side loader และ counterbalance forklift

การพิจารณาเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ในระบบต่างๆ ควรเน้นสิ่งสำคัญไปที่ลักษณะการใช้งานเป็นหลัก เพราะไม่ว่าจะประหยัดคุ้มค่าแค่ไหน แต่หากเลือกไม่ตรงกับรูปแบบการใช้งานก็ย่อมไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการตัดสินใจเลือกซื้อรถฟอร์คลิฟท์ให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานนั้น จะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ โดยเราอาจพิจารณาจากระบบขับเคลื่อนของรถโฟล์คลิฟท์ว่าระบบใดเหมาะสมกับการใช้งานสำหรับธุรกิจของเรา ซึ่งระบบขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ แบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท คือ รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Forklift),รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์เบนซิน (Benzene Forklift), รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์แก๊ส LPG ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า คือ รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ารถแบตเตอรี่นั่นเอง

รถยกในคลังสินค้า

2. การใช้งานภายในอาคาร, ในคลังสินค้า

ลักษณะการใช้งาน : ใช้งานในพื้นที่ปิด, ในอาคาร
ประเภทธุรกิจ : คลังสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า, ธุรกิจอาหารและยา ฯลฯ
แนะนำ : รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift)
เหตุผลในการพิจารณา : รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) เครื่องยนต์เสียงเงียบและที่สำคัญคือไม่มีไอเสีย ทำให้ไม่มีกลิ่นไอเสียไปเจือปนกับสินค้า จึงทำให้สามารถใช้ทำงานในอาคารได้อย่างดีและปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานอีกด้วย แต่หากธุรกิจจำเป็นต้องใช้รถฟอร์คลิฟท์ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรองเพื่อสับเปลี่ยนให้รถฟอร์คลิฟท์สามารถใช้งานได้ตามต้องการ

รถรุ่นที่แนะนำ :

  • 8FBE15 รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 3 ล้อ ขนาดกะทัดรัด วงเลี้ยวแคบ เหมาะกับโรงงานที่มีพื้นทีไม่กว้างมากนัก
  • 8FB20 รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาดเหมาะกับธุรกิจหลากหลาย ไม่มีควันและกลิ่นไอเสียรบกวนหรือเกาะติดผลิตภัณฑ์